Bewindvoering is een beschermingsmaatregel. Een bewindvoerder wordt ingezet als iemand niet meer zijn/haar financiële belangen kan behartigen. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter. De bewindvoerder maakt een plan van aanpak en geeft hierop aan de cliënt en rechter aan, wat men van de bewindvoerder kan verwachten. De bewindvoerder wordt gecontroleerd door de rechtbank. Hiervoor is het nodig dat er een rekening en verantwoording wordt ingediend, die jaarlijks door de bewindvoerder wordt gemaakt. Indien mogelijk wordt deze rekening en verantwoording met de cliënt besproken.
 
Wat doet een bewindvoerder? Een bewindvoerder beheert het vermogen van een cliënt, verzorgt alle betalingen en maakt afspraken over bijvoorbeeld het leefgeld. Als er schulden zijn, wordt er een plan gemaakt om deze te verminderen of zelfs op te lossen.  We zijn dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor de cliënt en zijn/haar hulpverleners. We vinden het belangrijk om korte lijntjes te hebben. De medewerkers van Must Bewind proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij datgene waar vanuit cliënt en/of hulpverleners en betrokkenen behoefte aan is.
 
De bewindvoerder wordt betaald door degene die het bewind nodig heeft. De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kijk voor het huidige tarief op: https://www.horus.nl/media/1446/tarievenkaart-2022-horus.pdf 
Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij de gemeente om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. 
 
Bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewindvoering eindigt sowieso bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. 
 
Wij hebben nog ruimte voor nieuwe cliënten. Mochten cliënten of betrokkenen belangstelling hebben voor een professioneel bewindvoerder (en/of mentor), dan is het altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek aan te gaan. 


Lieke van de Wouw is in 2013 samen met wijlen Johan Tameris gestart met Must Bewind en sinds 2018 is daar Must Mentorschap bijgekomen. Lieke is bij Must Bewind & Mentorschap vooral als bewindvoerder werkzaam. Lieke heeft als HBO-verpleegkundige jarenlange ervaring in de ziekenhuiszorg en GGZ-zorg. Daarnaast heeft ze trainingen verzorgd om klantgerichtheid binnen zorgafdelingen te verbeteren. Vanuit haar verpleegkundige achtergrond “verstaat” zij de medische taal en kan zij zich goed en snel een beeld vormen van de situatie. Ze probeert vervolgens zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt. Als bewindvoerder denkt ze op pro-actieve wijze mee in het financiële proces van de betreffende cliënt en probeert altijd in mogelijkheden te denken. Als Lieke zich vastbijt in een bepaalde problematiek, laat ze pas los als het ook echt is opgelost. Hierdoor zijn al vele cliënten goed (op weg) geholpen. 

Iris van Boekel is binnen ons kantoor werkzaam als bewindvoerder. Ze heeft ruime ervaring binnen de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ambulante hulpverlening gezondheidszorg (GGZ). 

Iris heeft inmiddels enkele jaren ervaring als bewindvoerder. Iris staat altijd open om nieuwe dingen te leren en is nooit uitgeleerd. 

Iris vindt open, eerlijk en transparant werken belangrijk. Daarnaast vindt zij het fijn om cliënten te ondersteunen waar nodig en op zoek te gaan naar oplossingen. 

Cliënten met multi-problematiek zitten goed bij Iris. Geen uitdaging is haar te veel!

Klaartje Suijkerbuijk is sinds 2015 werkzaam bij ons kantoor. Daarvoor heeft Klaartje ruim 14 jaar in diverse functies bij de Rabobank gewerkt. Ze is gestart als administratief medewerker en ze heeft in 2017 de opleiding tot bewindvoerder gevolgd. Na afronding van deze opleiding is Klaartje gaan werken als assistent bewindvoerder. 

Klaartje vindt het belangrijk om mensen te kunnen bijstaan die door allerlei omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen en hierbij hulp kunnen gebruiken. Ze wil cliënten hierin begeleiden en hun zorgen omtrent hun financiën ontnemen. Het mooiste vindt ze natuurlijk als cliënten na verloop van tijd zelf hun financiën kunnen regelen en eventuele schulden opgelost zijn.

Moniek Sanders is sinds februari 2020 werkzaam bij Must Bewind & Mentorschap bv in de functie van assistent bewindvoerder.  Al sinds 2013 werkte zij bij een ander bewindvoeringskantoor, als administratieve ondersteuner.
Naast de vele cursussen welke verplicht zijn om te volgen in deze sector, heeft Moniek een juridische opleiding afgerond. Hierdoor is haar kennis breed en probeert ze in iedere situatie op zoek te gaan naar een oplossing. Haar doel is om cliënten hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Verder vindt ze het belangrijk dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt naar elkaar, om de financiële belangen optimaal te kunnen behartigen.
Moniek haar streven is om uiteindelijk toe te werken naar meer financiële zelfredzaamheid, indien mogelijk. Dat geeft Moniek ook veel voldoening.