Bewindvoering is een beschermingsmaatregel. Een bewindvoerder wordt ingezet als iemand niet meer zijn/haar financiële belangen kan behartigen. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de rechter. De bewindvoerder maakt een plan van aanpak en geeft hierop aan de cliënt en rechter aan, wat men van de bewindvoerder kan verwachten. De bewindvoerder wordt gecontroleerd door de rechtbank. Hiervoor is het nodig dat er een rekening en verantwoording wordt ingediend, die jaarlijks door de bewindvoerder wordt gemaakt. Indien mogelijk wordt deze rekening en verantwoording met de cliënt besproken.
 
Wat doet een bewindvoerder? Een bewindvoerder beheert het vermogen van een cliënt, verzorgt alle betalingen en maakt afspraken over bijvoorbeeld het leefgeld. Als er schulden zijn, wordt er een plan gemaakt om deze te verminderen of zelfs op te lossen.  We zijn dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar voor de cliënt en zijn/haar hulpverleners. We vinden het belangrijk om korte lijntjes te hebben. De medewerkers van Must Bewind proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij datgene waar vanuit cliënt en/of hulpverleners en betrokkenen behoefte aan is.
 
De bewindvoerder wordt betaald door degene die het bewind nodig heeft. De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kijk voor het huidige tarief op: https://www.horus.nl/media/1446/tarievenkaart-2022-horus.pdf 
Als de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstand aan bij de gemeente om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te krijgen. 
 
Bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewindvoering eindigt sowieso bij overlijden. Dit gebeurt van rechtswege op de dag van overlijden. 
 
Wij hebben nog ruimte voor nieuwe cliënten. Mochten cliënten of betrokkenen belangstelling hebben voor een professioneel bewindvoerder (en/of mentor), dan is het altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek aan te gaan. 


Lieke van de Wouw is in 2013 samen met wijlen Johan Tameris gestart met Must Bewind en sinds 2018 is daar Must Mentorschap bijgekomen. Lieke is bij Must Bewind & Mentorschap vooral als bewindvoerder werkzaam. Lieke heeft als HBO-verpleegkundige jarenlange ervaring in de ziekenhuiszorg en GGZ-zorg. Daarnaast heeft ze trainingen verzorgd om klantgerichtheid binnen zorgafdelingen te verbeteren. Vanuit haar verpleegkundige achtergrond “verstaat” zij de medische taal en kan zij zich goed en snel een beeld vormen van de situatie. Ze probeert vervolgens zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt. Als bewindvoerder denkt ze op pro-actieve wijze mee in het financiële proces van de betreffende cliënt en probeert altijd in mogelijkheden te denken. Als Lieke zich vastbijt in een bepaalde problematiek, laat ze pas los als het ook echt is opgelost. Hierdoor zijn al vele cliënten goed (op weg) geholpen. 

Iris van Boekel is binnen ons kantoor werkzaam als bewindvoerder. Ze heeft ruime ervaring binnen de gehandicaptenzorg, verslavingszorg en ambulante hulpverlening gezondheidszorg (GGZ). 

Iris heeft inmiddels enkele jaren ervaring als bewindvoerder. Iris staat altijd open om nieuwe dingen te leren en is nooit uitgeleerd. 

Iris vindt open, eerlijk en transparant werken belangrijk. Daarnaast vindt zij het fijn om cliënten te ondersteunen waar nodig en op zoek te gaan naar oplossingen. 

Cliënten met multi-problematiek zitten goed bij Iris. Geen uitdaging is haar te veel!

Joukje ten Bruggencate is sinds 1 oktober 2022 werkzaam bij ons kantoor. Ze heeft ruime ervaring binnen de gehandicaptenzorg en ambulante hulpverlening. 

Joukje vindt het altijd leuk om nieuwe dingen te leren, dus pakte ze de uitdaging om bewindvoerder te worden met beiden handen aan. Ze is de opleiding gestart en heeft al verschillende cursussen gevolgd.

Wat Joukje belangrijk vindt, is openheid en eerlijkheid. Ze overlegt graag met de cliënten en denkt mee in oplossingen. Daarnaast vindt zij het fijn om cliënten (waar het kan) te ondersteunen en een praatje te maken. 

Moniek Sanders is sinds februari 2020 werkzaam bij Must Bewind & Mentorschap bv in de functie van assistent bewindvoerder. 
Vanaf 1 november 2023 werkt Moniek als bewindvoerder binnen ons kantoor.
Naast de vele cursussen welke verplicht zijn om te volgen in deze sector, heeft Moniek een juridische opleiding afgerond. Hierdoor is haar kennis breed en probeert ze in iedere situatie op zoek te gaan naar een oplossing. Haar doel is om cliënten hierbij zo goed mogelijk te betrekken. Verder vindt ze het belangrijk dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt naar elkaar, om de financiële belangen optimaal te kunnen behartigen.
Moniek haar streven is om uiteindelijk toe te werken naar meer financiële zelfredzaamheid, indien mogelijk. Dat geeft Moniek ook veel voldoening.


Fieke van Poppel is sinds januari 2023 werkzaam bij ons kantoor. Zij heeft vele jaren ervaring binnen de gehandicaptenzorg. Zowel in de directe zorg, maar ook veel ervaring opgedaan in het geven van trainingen aan medewerkers. 

Ze is sterk in het analyseren van situaties en hierop acties uit te zetten, doelgericht te werk gaan. Geen uitdaging is te veel. Het antwoord “nee” buigt ze liever om naar mogelijkheden die w’el kunnen.

Fieke vindt het belangrijk om met iemand in gesprek te gaan om de vraag achter het probleem te horen en hier aandacht voor te hebben. 

Ze is net gestart met de opleiding tot bewindvoerder om zich verder te ontwikkelen in het vak.

Maryana Saadeh komt uit Syrië en woont sinds 2017 in Nederland. Ze heeft economie gestudeerd aan de Damascus Universiteit, met specialisatie financieel en bankieren.

Ze liep in 2018 stage bij Must Bewind en ze werkt nu als administratief ondersteuner. Ze vindt wiskunde, het werken met cijfers, erg interessant.